IPKO Shop
 • I popullarizuar

IPKO Shop

 • I popullarizuar

IPKO Shop

Detajet e listimit

IPKO njihet si një kompani moderne me shërbime të avancuara për sektorin shtëpiak, ashtu edhe në atë të bizneseve. IPKO ofron shërbime të internetit, shërbime të telefonisë mobile dhe shërbime të televizionit, apo të gjitha të kombinuara. Shërbimet e IPKO përveç që mund të paguhen në dyqent e IPKO ato mund të kryhen edhe online në web faqen shop.ipko.com

 • Pagesat: Pagesat për shërbimet e IPKO-së ju mund t’i bëni edhe me transfer bankar, permes e-banking dhe mobile banking. 💳
 • Sherbimet: Pagesa për mobil, internet, fiks, televizion, shërbime të kombinuara, pako postpaid apo fatura
 • Për më shumë, vizitoni shop.ipko.com

Lokacioni

Kontakti

Orari i punës

Hapur
 • Monday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Tuesday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Wednesday
  08:00 am - 07:00 am
 • Thursday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Friday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Saturday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Sunday
  08:00 am - 07:00 pm

0 Reviews

Claim Now

A është ky biznesi juaj?

Nëse është biznesi juaj, ju mund të aplikoni për të marr përsipër menaxhimin e tij falas në kuadër të platformës.

Business HourHapur

 • Monday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Tuesday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Wednesday
  08:00 am - 07:00 am
 • Thursday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Friday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Saturday
  08:00 am - 07:00 pm
 • Sunday
  08:00 am - 07:00 pm