Home

Bizneset Digjitale

Këtu janë të listuara të gjitha bizneset që janë digjitalizuar në Kosovë dhe ofrojnë shërbime online si porosi dhe pagesa online.

Kërkoni sipas kategorisë

Në vend se të gjeni më shumë informata përmes qytetetit apo emrit të biznesit, kërkoni të gjitha që gjenden në kategorinë përkatëse.

Listimet e fundit

Bizneset që ofrojnë shërbime dhe produkte online në Kosovë

Reset Filters